Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

ผบ.ทบ. ลงพื้นที่อีสานใต้ เยี่ยมหน่วย RDF ดูคุณภาพชีวิตทหาร

by ข่าวทหาร.com     2020-12-06 22:52:23   

GALERRY

SHARE
 • วันนี้ (3 ธ.ค.63) พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ยังคงปฏิบัติงานในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 โดยในวันนี้ลงพื้นที่อีสานใต้ที่ จ. อุบลราชธานี เยี่ยมติดตามการพัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยทหารและกำลังพล โดยได้เยี่ยมชมการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 2/2563 กองพันทหารราบที่ 1, 2 และ 3 กรมทหารราบที่ 6 ซึ่งเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบก (Rapid Deployment Force : RDF) ที่มีขีดความสามารถพร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจอย่างรวดเร็วและทันสมัย เน้นย้ำให้หน่วยดูแลสุขภาพ การคัดกรองโควิดและยาเสพติด ปฏิบัติตามมาตรการพิทักษ์พลอย่างเข้มงวด, ดูแลให้ได้รับสิ่งอุปกรณ์ประกอบการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ตามสิทธิอย่างครบถ้วน, ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาทางด้านวิชาชีพและความสามารถพิเศษต่างๆ, ชมสาธิตการใช้เครื่องช่วยฝึก The Great Wall 602 นวัตกรรมที่สร้างขึ้น เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจกองกรม RDF และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับทหารในโรงประกอบเลี้ยง พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว ณ บ้านพักข้าราชการ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ เรือนจำมณฑลทหารบกที่ 22 ซึ่งเป็นเรือนจำในค่ายทหาร การเดินทางตรวจเยี่ยมของผู้บัญชาการทหารบกในครั้งนี้ ถือเป็นนโยบายสำคัญ ที่ได้เน้นย้ำให้หน่วยทหารทั่วประเทศ ดูแลสิทธิและสวัสดิการของกำลังพล โดยเฉพาะทหารกองประจำการ ให้ได้รับตามสิทธิที่พึงมี ครอบคลุมปัจจัย 4 และมีความปลอดภัยตลอดห้วงเข้ารับการฝึก ทั้งนี้ ตลอดห้วงเดือนธันวาคม ผู้บัญชาการทหารบกและผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบก มีแผนเดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบของขวัญ อวยพรปีใหม่ให้กับหน่วยทหารทั่วประเทศ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลกองทัพบก สามารถปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงและเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ......................... 3 ธันวาคม 2563


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  กองทัพบกเพิ่มขีดความสามารถอากาศยานเน้นเสริมภารกิจด้านการแพทย์ ...

  2020-12-06 22:52:23

  กองกำลังสุรสีห์ จับต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศ

  2020-12-06 22:52:23

  ปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน

  2020-12-06 22:52:23

  พิธีทำบุญและเปิดอาคารหอผู้ป่วย cohort ward ณ อาคาร กอ.รมน.ภาค.3

  2020-12-06 22:52:23

  ทหารช่างทัพภาค 4 ระดมกำลังเร่งสร้างทางเบี่ยงซ่อมสะพานเชื่อมเส้นทางเข้า-ออก...

  2020-12-06 22:52:23