Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

ผบ.ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง นำกำลังพลช่วยเหลือพี่น้องเกษตรชาวนาที่ประสบปัญหาข้าวล้มจากลมกรรโชกแรงในพื้นที่จังหวัดนครพนม

by ข่าวทหาร.com     2020-11-26 12:29:10   

GALERRY

SHARE
 • สถานการณ์ของพี่น้องเกษตรชาวนาที่ประสบปัญหาข้าวล้มจากลมกรรโชกแรงในช่วงที่ผ่านในพื้นที่จังหวัดนครพนม ที่พี่น้องเกษตรกรชาวนาต้องพบเจอในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครพนม หน่วยกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง ได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากกำนันตำบลบ้านผึ้ง ว่า มีพี่น้องเกษตรกรชาวนาได้รับผ ลกระทบและเดือดร้อนเนื่องจากจากลมกันโชกแรง ทำให้ผลผลิตที่จะเก็บเกี่ยวล้มเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ในพื้นที่ บ.หนองปลาดุก ม.22 ต.บ้านผึง อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

  ดังนั้น เพื่อสนองตอบนโยบายกองทัพบกที่เล็งเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ บ.หนองปลาดุก ม.22 ต.บ้านผึง อ.เมือง จ.นครพนม ที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ พันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน 3) ค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม พอรับทราบถึงปัญหาจึงรีบสั่งการให้กองร้อยช่วยเหลือประชาชน ร.3 พัน.3 จำนวน 30 นาย เข้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนา เพื่อเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยเร็ว ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย และให้ทันต่อฤดูกาลเก็บเกี่ยวในปีนี้ โดยพี่น้องเกษตรกรชาวนาได้ขอบคุณทหารหน่วย ร.3 พัน.3 ที่ช่วยเหลือประชาชนในยามเดือดร้อน

  ทั้งนี้ พ.ท.ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3 )ยังมีความเป็นห่วงประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม ที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือจึงได้สั่งการให้ชุดกิจการพลเรือนออกประชาสัมพันธ์ของหน่วย หากประชาชนมีความต้องการให้หน่วย ร.3 พัน.3 ช่วยเหลือในด้านต่างๆ สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ช.ม. ที่โทรศัพท์ 0-4205-1490 หรือ ติดต่อด้วยตนเองในเวลาราชการ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป

  Credit : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201125145713262


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 69 พรรษา 2564

  2020-11-26 12:29:10

  การแถลงข่าว ต่อสื่อมวลชน ตามห้วงระยะเวลา วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564

  2020-11-26 12:29:10

  ฝนจะตก แดดจะออก แต่เมื่อประชาชนเห็นทหาร พร้อมร้อยยิ้มหวานๆ ก็อุ่นใจแล้ว

  2020-11-26 12:29:10

  ทบ น้อมลำรึก พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์...

  2020-11-26 12:29:10

  "ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง"

  2020-11-26 12:29:10